Laboratorium akredytowane posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1415 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający, iż wymagania znajdujące się w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zostały spełnione. Akredytacja jest również zobowiązaniem Laboratorium do realizacji badań w sposób bezstronny, rzetelny a także niezależny. Laboratorium zgodnie z wymaganiami wykonuje wszelkie badania i pomiary według udokumentowanych procedur przy pomocy przygotowanej do sprawnego działania aparatury badawczej.

Wdrożony system zarządzania został zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną, uprawniając do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie badań żywności, wymazów z tusz oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością.

Scroll to Top