BADANIE ŻYWNOŚCI

Laboratorium Badawcze ANCHEM wykonuje badanie żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wykonujemy badania metodami referencyjnymi, wskazanymi w przepisach prawa oraz zgodnie z wytycznymi klientów. Wykonujemy badania opisane jako wskaźniki higieny procesu oraz wskaźniki bezpieczeństwa produktu.
Wyniki badań mogą zostać wykorzystane podczas kontroli jednostek inspekcyjnych oraz na potrzeby własne klientów.
WYKONYWANE BADANIA:
– Obecność Salmonella spp.
– Obecność Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis
– Obecność Listeria monocytogenes i innych Listeria spp.
– Liczba Listeria monocytogenes i innych Listeria spp.
– Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus)
– Liczba Escherichia coli
– Liczba pleśni i drożdży
– Ogólna liczba drobnoustrojów
– Obecność i liczba beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany
– Obecność i liczba Clostridium perfringens
– Liczba Campylobacter spp.
– Liczba Pseudomonas sp.

Badanie żywności pochodzenia zwierzęcego
Badanie żywności pochodzenia roślinnego

BADANIE LODÓW I DESERÓW

Wyniki badań mogą zostać wykorzystane podczas kontroli jednostek inspekcyjnych oraz na potrzeby własne klientów.
WYKONYWANE BADANIA:
– Obecność Salmonella spp.
– Liczba Enterobacteriaceae
– Obecność Listeria monocytogenes
– Liczba Bacillus cereus

Badanie lodów i deserów
Scroll to Top