BADANIE WODY CIEPŁEJ - Legionella sp.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nakłada obowiązek wykonywania badań wody ciepłej w kierunku Legionella sp. Badania przeprowadzane są w przedsiębiorstwach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Z naszych usług w tym zakresie korzystają zarządzający szpitalami, hotelami i pensjonatami, sanatoriami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi.

Posiadamy zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywania zadań w zakresie poboru oraz badań wody ciepłej zgodnie z metodą referencyjną PN-EN ISO 11731.

Badanie wody, żywności, Legionella
Scroll to Top