BADANIA ŚRODOWISKOWE

Zapraszamy do skorzystania z oferty Laboratorium Badawczego ANCHEM w zakresie:

– Badania i pobierania gleby
– Badania i pobierania osadów ściekowych
– Badania odpadów
– Sporządzenia kart charakterystyki odpadów
– Monitoringu składowisk odpadów
– Badania i pobieranie wód podziemnych
– Badania czynnych osadów ściekowych

BADANIE ŚCIEKÓW i WÓD POPŁUCZNYCH

Proponujemy Państwu badania zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Posiadamy również akredytację na pobieranie ścieków jednorazowych oraz średniodobowych.
Wyniki mogą zostać wykorzystane do oceny spełnienia aktualnych wymagań oraz na potrzeby własne klienta.
WYKONYWANE BADANIA:
– Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5
– Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr
– Zawiesiny ogólne
– Stężenie azotu ogólnego
– Stężenie fosforu ogólnego
– Stężenie żelaza
– Stężenie azotu amonowego
– Stężenie azotu azotanowego
– Stężenie azotu azotynowego
– Stężenie siarczanów
– Stężenie chlorków
– pH

Scroll to Top