BADANIA HIGIENY PRODUKCJI

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie badania higieny produkcji.
Proponujemy również akredytowane pobieranie próbek w zakresie próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności oraz obrotu żywnością.

WYKONYWANE BADANIA:

– Czystość mikrobiologiczna powietrza w pomieszczeniach
– Badania czystości mikrobiologicznej urządzeń
– Badania czystości mikrobiologicznej powierzchni (np. badania czystości mikrobiologicznej linii produkcyjnych)
– Próbek środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej
– Wymazy rąk
– Wymazy podeszwowe

BADANIA HIGIENY PRODUKCJI - UBOJNIA

Laboratorium Badawcze ANCHEM w swojej ofercie posiada pobieranie i badanie tusz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 dnia 15 listopada 2005 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, które zawierają się w kryteriach higieny procesu.

Wyniki badań mogą zostać wykorzystane podczas kontroli jednostek inspekcyjnych oraz na potrzeby własne klientów.

WYKONYWANE BADANIA TUSZY WIEPRZOWYCH, WOŁOWYCH, BARANICH, KOZICH, KOŃSKICH:
– Obecność Salmonella spp.
– Liczby Enterobacteriaceae
– Obecność bakterii tlenowych

BADANIA HIGIENY PRODUKCJI - UBOJNIA DROBIU

Laboratorium Badawcze ANCHEM w swojej ofercie posiada pobieranie i badanie tusz drobiowych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 dnia 15 listopada 2005 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, które zawierają się w kryteriach higieny procesu.

Wyniki badań mogą zostać wykorzystane podczas kontroli jednostek inspekcyjnych oraz na potrzeby własne klientów.

WYKONYWANE BADANIA TUSZEK DROBIOWYCH:
– Obecność Salmonella spp.
– Obecność Salmonella Enteritidis
– Obecność Salmonella Typhimurium
– Liczba Campylobacter spp.

BADANIA HIGIENY PRODUKCJI - PRÓBKI PIERWOTNE Z FERM DROBIU

Laboratorium Badawcze ANCHEM w swojej ofercie posiada akredytowane badania próbek środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej takich jak kał, kurz, wymazy podeszwowe.
Wyniki mogą posłużyć do kontroli wewnętrznej.

WYKONYWANE BADANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH:
– Obecności Salmonella spp.
– Obecności Salmonella Enteritidis
– Obecności Salmonella Typhimurium

Scroll to Top