Badania wycinków z półtusz zwierząt rzeźnych

Proponujemy badania wycinków w półtusz zwierząt rzeźnych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w kierunkach:

  • Ogólna Liczba drobnoustrojów tlenowych
  • Liczba Enterobacteriaceae

Znajdujemy się w Rejestrze laboratoriów prowadzony przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 25e Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujacych badania w kierunku wykrywania obecności Salmonella w tuszach wieprzowych, baranich, kozich i końskich oraz w tuszach drobiowych  brojlerów i indyków; oraz  w kierunku oznaczania liczby Campylobacter spp., w tuszach brojlerów,  których wyniki badań laboratoryjnych są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Tel. 56 493 27 60
e-mail: 
biuro@anchem.info.pl