Akredytacja PCA

  • Symbol akredytacji
    Symbol akredytacji

Certyfikat Akredytacji laboratorium badawczego AB.1415 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdza, iż wymagania znajdujące się w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zostały spełnione.
Akredytacja jest również zobowiązaniem Laboratorium do realizacji badań w sposób bezstronny, rzetelny a także niezależny. Laboratorium zgodnie z wymaganiami wykonuje wszelkie badania i pomiary według udokumentowanych procedur przy pomocy przygotowanej do sprawnego działania aparatury badawczej.

 

Załączniki:

NazwaRozmiarData
icoCertyfikat akredytacji .pdf491.78 KB2020-02-20 12:16
icoZakres akredytacji, AB 1415 w 11[1].pdf361.96 KB2021-03-02 11:16