Akredytacja PCA

  • Certyfikat akredytacji
    Certyfikat akredytacji
  • Symbol akredytacji
    Symbol akredytacji

W 2013 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji laboratorium badawczego AB.1415 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający iż wymagania znajdujące się w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zostały spełnione.
Akredytacja jest również zobowiązaniem Laboratorium do realizacji badań w sposób bezstronny, rzetelny a także niezależny. Laboratorium zgodnie z wymaganiami wykonuje wszelkie badania i pomiary według udokumentowanych procedur przy pomocy przygotowanej do sprawnego działania aparatury badawczej.

 

Załączniki:

NazwaRozmiarData
icoCertyfikat akredytacji .PDF709.11 KB2017-03-23 22:19
icoSkan- zakres akredytacji, wydanie 8.pdf4873.21 KB2018-05-02 12:47